Diensten

Claessens Legal kan u bijstaan bij alle aspecten die het contractenrecht, insolventierecht & herstructureringen, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en procesrecht raken. Dat betreft onder meer de navolgende rechtsgebieden.

RECHTSGEBIEDEN

Contractenrecht

 • Incasso van vorderingen / Het vorderen van nakoming / betaling en advisering over debiteurenbewaking
 • Advisering over de inhoud en geldigheid van contracten
 • Opstellen en beoordelen van contracten
 • Onderhandelen over contracten
 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden

Insolventierecht & herstructureringen

 • Advies en begeleiding van bedrijven en ondernemers in financiële moeilijkheden
 • Advisering en begeleiding van herstructureringen
 • Advisering met betrekking tot en het uitwinnen van zekerheden
 • Begeleiden van (her)financieringen
 • Advisering omtrent bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen, aandeelhouders- en crediteurengeschillen.

Aansprakelijkheidsrecht

 • Het vorderen van schadevergoeding
 • Tekortkomingen in de nakoming van contracten
 • Verbintenissen uit de wet zoals onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatige daad
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Risicoaansprakelijkheden uit de wet
 • Fraudezaken

Ondernemingsrecht

 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • Bemiddeling bij aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen vennoten
 • Corporate governance
 • Onderhandelen over contracten

Procesrecht

 • Bepalen van een (rechts)positie in een geschil
 • Voeren van (incasso)procedures op het gebied van contractenrecht, (bestuurders)aansprakelijkheidsrecht en ondernemingsrecht
 • Beslaglegging en advisering over beslag
 • Voeren van procedures verband houdende met beslaglegging
 • Schikkingen / opstellen van vaststellingsovereenkomsten

Interim werkzaamheden

Onze op maat gemaakte interim oplossingen worden aangeboden aan zowel corporates als advocatenkantoren die gedurende een langere periode of met betrekking tot individuele zaken juridische ondersteuning behoeven.

Interim portfolio

TARIEVEN

Quickscan

60 tot 90 minuten sparren

​Inclusief een samenvatting per email achteraf van de belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen zoals besproken tijdens de sparsessie.

€ 350,- (excl. BTW)

Overeenkomsten

Opstellen of controleren van overeenkomsten en andere juridische documenten. De prijs wordt afhankelijk van de complexiteit vooraf per document door Claessens Legal beoordeeld.

Eenvoudig € 750 (excl. BTW)

Medium € 1.500 (excl. BTW)

Complex € 2.500 (excl. BTW)

Maatwerk

Bij strategiebepaling en advies op maat kan evengoed een vaste prijs vooraf per opdracht of fase daarvan worden afgesproken.

Een offerte is altijd volledig vrijblijvend. Zet je vraag/vragen op de mail voorzien van een korte situatieschets en ik laat je weten wat ik voor je kan doen & wat de kosten zullen zijn.