CLIËNT INFORMATIE

Zorgen wegnemen door duidelijkheid en transparantie

Kantoor

Claessens Legal is een handelsnaam van Claessens Legal B.V. Claessens Legal houdt kantoor aan het adres Rodenbachlaan 30 5615 GH Eindhoven en is te bereiken via telefoon +31 (0) 6 43 48 59 59 en e-mail: marloes@claessenslegal.nl. Claessens Legal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85503673 en heeft BTW-nummer NL863645586B01.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten en (andere) werkzaamheden van Claessens Legal zijn de Algemene Voorwaarden van Claessens Legal van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Derdengelden

Claessens Legal zal geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

Waarneming

Het kantoor zorgt ervoor dat indien sprake is van geplande tijdelijke of langdurige onbeschikbaarheid voor vervanging wordt gezorgd en dat het dossier van de cliënt, in overleg met de cliënt, indien nodig wordt overgedragen aan de waarnemer. De waarnemer wordt hierbij zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid van de behandelend advocaat in geval van spoed. Bij niet geplande zaakwaarneming draagt het kantoor er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door een vervangend advocaat wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de cliënt over de ontstane situatie om de mogelijkheid van zaakwaarneming en overdracht van de zaak te bespreken. De zaken van het kantoor worden waargenomen door: Mr. E. Baghery van advocatenkantoor Legal Notes.

Verzekering

Claessens Legal is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals verder uiteengezet in de Algemene Voorwaarden.

Wwft

Als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Claessens Legal onder omstandigheden verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.